KONDITIONSIDROTT EDUCATIONS

Sedan december 2016 är Brian van den Brink anlitad på Konditionsidrotts personliga tränarutbildning – Lic. Endurance PT. I uppdraget ingår att föreläsa kring marknadsföring, prissättning, sociala medier, olika karriärvägar/möjligheter som personlig tränare med mera.

Konditionsidrott

SHARE ON